İnsan Kaynakları Gelişimi Destek Birimi Stratejisi

Eskişehir Teknik Üniversitesi stratejik planı, vizyonu, misyonu ve temel değerleri doğrultusunda üniversitemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının temin edilmesi ile kalifiye, motivasyonu yüksek, sürekli gelişen ve kendini yenileyen insan kaynağının yetkinliklerinin geliştirilmesinde ve kurumsal aidiyetin güçlendirilmesinde Personel Daire Başkanlığı’na destek olmaktır.