Birimin Faaliyet Alanları

Birimin faaliyet alanları şunlardır:

  1. Akademik ve idari çalışanların Üniversiteye bağlılığını pekiştirecek “Kurum Kültürü ve Bilincine” sahip olması için yapılacak çalışmalara katkı sağlamak,
  2. Akademik ve idari birimlerde ihtiyaç duyulacak idari çalışanların nitelik ve yetkinlikleri ile ihtiyaçların belirlenmesini sağlamak,
  3. İdari çalışanların niteliklerine ve yetkinliklerine uygun yerde çalışmasını sağlayacak sistemi kurmayı ve geliştirmeyi sağlamak,
  4. İdari çalışanlara yönelik iş analizlerinin yapılmasına, değişen koşullara uygun şekilde görev tanımlarının ve iş akış şemalarının hazırlanmasına destek vermek,
  5. İdari çalışanlar tarafından yürütülen işlerin kalitesini ve çalışan verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
  6. İdari çalışanların bireysel hedeflerine dayalı etkin kurumsal performans yönetiminin kurulmasına destek olmak,
  7. Tüm çalışanları motive etmeye ve sürekli geliştirmeye, temsiliyeti ve aidiyet duygusunu güçlendirmeye destek olmak,
  8. İş Güvenliği Uzmanının sorumluluğunda yürütülen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin sürdürülmesine yardımcı olmaktır.