Hakkımızda

Birimimizin kuruluş amacı; Üniversitemizin vizyonu ve misyonu doğrultusunda gerekli idari çalışan planlamasının yapılması, idari çalışanların; niteliklerine göre uygun birimlerde görevlendirilmesi, iş analizlerinin yapılarak görev tanımlarının güncellenmesi, yetkinliklerinin ve verimliliklerinin geliştirilmesi, hizmet içi eğitimlerinin yapılması, takdir-tanıma mekanizmalarının geliştirilmesi ve geribildirimlerinin etkin yönetilmesi gibi süreçlerde Personel Daire Başkanlığına destek olmaktır. Ayrıca akademik ve idari çalışanların motivasyonunun artırılması, kurumsal aidiyetin güçlendirilmesi ve kurum bağlılığının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da birimimizin görevleri arasında yer almaktadır.

Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, Rektörlük Binası, 3. Kat,  İki Eylül Kampüsü, Tepebaşı/ESKİŞEHİR

İletişim Telefon:  0 222 321 35 50/ 1930